Service echipamente fiscale - Sintezis

Service echipamente fiscale

Asigurăm servicii profesioniste de mentenanță și service echipamentelor fiscale folosite în cadrul afacerii tale, inclusiv contracte de service pentru casele de marcat. Solicita oferta noastra.

Conform legii, lipsa unui contract de service este egală cu lipsa efectivă a casei de marcat.

Totuși, contractul îți asigură și buna funcționare a aparatului fiscal, astfel încât afacerea să nu stagneze nicio clipă.

Importanța unui contract de service
Odata cu achizitia unei case de marcat, devine esential pentru comercianti incheierea unui contract de service, conform Conform OUG 28/1999 modificat prin OUG 91/2014 este specificat urmatoarele:

7. Articolul 5 (12) Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate pentru service sunt obligaţi să ţină evidenţa intervenţiilor tehnice asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prin întocmirea unui dosar de asistenţă tehnică pentru fiecare aparat, în care arhivează documentele primite sau emise în legătură cu efectuarea intervenţiei tehnice asupra aparatului în cauză. Intervenţiile tehnice şi/sau reparaţiile efectuate de tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unităţii acreditate pentru service se notează în dosar sub formă de tabel. Dosarul se păstrează la sediul distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor acreditate pentru service, după caz, pe toată perioada de funcţionare a aparatului.
10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 10. – Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: (11); i) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;

Mentenanța fiscala

Este activitatea de reparație a echipamentelor fiscale, obligații strict cerute de lege. Remediază disfuncționalitățile fiscale înțelegându-se repunerea în funcțiune a echipamentului hardware, aflat sub incidența Legii Fiscale.

Pachetul de servicii oferit de firma noastră mai cuprinde:

  • Mentenanță fiscală
  • Mentenanță on-site pentru echipamente non fiscale și periferice
  • Service periodic pentru echipamente fiscale și non fiscale