Legea nr. 376/2022 privind impozitarea bacșișului a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2023 - Sintezis
 

Legea care reglementează impozitarea bacșișului lăsat de clienți la restaurant, cunoscută sub numărul 376/2022, a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023. În cazul în care firmele care desfășoară activități de restaurant nu respectă aceste noi dispoziții legale, vor fi sancționate cu amenzi care variază între 2.000 și 4.000 de lei. Conform acestei legi, nivelul maxim al bacșișului va fi de 15% din valoarea consumației, iar bacșișul va putea fi plătit și cu cardul. De asemenea, bacșișul va fi impozitat.

Legea 376/2022 privind impozitarea bacșișului stabilește, de asemenea, că bacșișul trebuie să fie evidentiat pe bonul fiscal și delimitat clar de veniturile încasate de către operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. În consecință, se consideră bacșiș orice sumă de bani oferită în mod voluntar de către client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici  care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – „Restaurante”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”. Astfel, în cazul altor tipuri de activități, precum frizeriile, coaforurile, saloanele de manichiură, serviciile de taxi, la care clienții din România obișnuiesc să ofere bacșiș, obligațiile de impozitare prevăzute în Legea 376/2022 nu sunt aplicabile. Bacșișul este definit ca „orice sumă de bani oferită în mod voluntar de către client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate” de către aceste tipuri de localuri. 

Bacșișul nu poate fi considerat o livrare de bunuri sau o prestare de servicii din punctul de vedere al TVA.

Pentru operatorii economici, bacșișul încasat de la clienți trebuie evidentiat pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare, acest lucru se poate realiza dacă solicitați ultimul update la aplicația Micro Erp. Operatorii economici au obligația de a înmâna clienților o notă de plată înainte de emiterea bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici pentru alegerea nivelului bacșișului de către client, între 0% și 15% din valoarea consumației. Nota de plată trebuie să conțină, de asemenea, o altă rubrică în care clientul poate înscrie suma oferită drept bacșiș în valoare absolută, dacă optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului. Vă atașăm mai jos un exemplu de notă de plată exportată din MicroErp:

Screenshot 1

MicroERP este un soft pentru restaurant și magazin care are functionalitati ca gestiunea, adaugarea bacșișului pe nota de plata, rapoarte complexe și personalizate, fidelizare și modulul de vanzare.

Pentru a livra produsele la domiciliul clienților, operatorii economici nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal. Bacșișul poate fi evidentiat în schimb pe același bon fiscal cu bunurile livrate sau serviciile prestate și poate fi introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale ca un articol cu denumirea „bacșiș”.

În cazul în care clienții solicită emiterea unei facturi, bacșișul poate fi evidentiat și pe aceasta. Sumele reprezentând bacșiș, așa cum sunt evidențiate în factură, pot fi înregistrate în contabilitatea operatorilor economici sau a altor entități plătitoare ca și cheltuieli de protocol și au același regim fiscal, în limita nivelului de deductibilitate stabilit prin Codul fiscal.

Sumele obținute din încasarea bacșișului sunt înregistrate în contabilitatea operatorilor economici pe seama conturilor de datorii, folosind un analitic distinct, și sunt distribuite integral salariaților, pe baza unei evidențe nominale. Operatorii economici stabilesc prin intermediul unui regulament intern procedura și modalitatea de distribuire a sumelor obținute din încasarea bacșișului către salariați. Din punct de vedere fiscal, sumele obținute din încasarea bacșișului de la clienți de către operatorul economic nu pot fi considerate un element de natura veniturilor pentru acesta din urmă, iar distribuirea acestora către salariați nu poate fi considerată un element de natura cheltuielilor.

Monografia contabilă privind impozitarea bacșișului

a) Evidențierea bacșișului:

  • Se înregistrează încasarea bacșișului de 100 lei de la clienți în contul 461 „Debitori diverși – bacșiș primit de la clienți”
  • Se înregistrează obligația de a distribui bacșișul către salariați în contul 462 „Creditori diverși – analitic bacșiș de acordat salariaților”

b) Încasarea prin bancă:

  • Se înregistrează încasarea banilor de la bancă în contul 5121 „Conturi la bănci în lei”
  • Se înregistrează suma primită de la bancă ca plata bacșișului în contul 461 „Debitori diverși – bacșiș primit de la clienți”

c) Reținerea impozitului din alte surse în procent de 10%:

  • Se înregistrează obligația de a plăti impozitul pe venitul din alte surse în contul 446 „Alte impozite și taxe – analitic impozit pe venitul din alte surse”
  • Se înregistrează suma datorată pentru impozit în contul 462 „Creditori diverși – analitic bacșiș de acordat salariaților”

d) Plata bacșișului net către salariați prin transfer bancar:

  • Se înregistrează obligația de a plăti bacșișul net către salariați în contul 462 „Creditori diverși – analitic bacșiș de acordat salariaților”
  • Se înregistrează plata prin transfer bancar în contul 5121 „Conturi la bănci în lei”

e) Plata impozitului până pe data de 25 a lunii următoare:

  • Se înregistrează obligația de a plăti impozitul pe venitul din alte surse în contul 446 „Alte impozite și taxe – analitic impozit pe venitul din alte surse”
  • Se înregistrează plata prin transfer bancar în contul 5121 „Conturi la bănci în lei”

 

Sumele obținute din încasarea bacșișului de către salariați sunt calificate ca venituri din alte surse și sunt supuse regimului fiscal prevăzut în Titlul IV, Cap. X din Legea nr. 227/2015, fără a le fi aplicabile prevederile Titlului V, Contribuții sociale obligatorii, din același act normativ. Impozitul pe venit datorat de către salariați se reține la sursă în momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri și se achită la bugetul de stat, conform art. 115 din Codul fiscal. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, restaurantele care nu evidențiază bacșișul pe bon vor fi amendate cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei, conform Legii 376/2022.