PLĂȚI COVID-19 - 4 pași pentru transmiterea documentelor pentru obținerea indemnizației - Sintezis
 

PLĂȚI COVID-19

Prin OUG 30/2020 cu modificarile ulterioare se prevad masuri de sprijin si pentru alte categorii de persoane active, afectate de criza actuala, astfel:

  1. alti profesionisti, asa cum sunt definiti de art. 3 alin. (2) din Codul civil (potrivit acestei legi sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere). Aici se incadreaza: PFA, II, IF, profesii liberale.
  2. persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare

1. CÂND TRANSMITEM ?

Începând cu data de 1 Aprilie 2020, pentru perioada 16 – 31 martie 2020.

2. CUM TRANSMITEM ?

Prin e-mail la adresa plati.covid.județ@mmanpis.ro   (ex.: plati.covid.bh@mmanpis pentru BIHOR) click tabel

3. UNDE TRANSMITEM ?

La agențiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala, unde este inregistrat sediul social al persoanei juridice/fizice care si-a întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 – click aici!

4. CE TRANSMITEM ?

PENTRU COMPLETAREA CERERII SI DECLARATIEI FOLOSITI ADOBE READER CARE SE OBTINE GRATUIT LA: https://get.adobe.com/ro/reader/

PROCEDURA DE COMPLETARE:

1. Se descarca fisierul PDF in calculatorul Dvs. si se deschide cu ADOBE READER

2. Completați cu atenție câmpurile de pe pagina 1 și pagina 2.

3. Trebuie să aveți în calculator, sub forma de fișier imagine (extensie .jpg sau altele) copia CI și extras de cont, pe care le atașați în pagina 3 (dați click și apoi alegeți fișierul imagine aferent).

4. Dacă aveți semnatură electronică pe numele dvs. semnați pagina 1 și pagina 2, salvați documentul introducând în denumire numele dvs.

5. Trimiteți fișierul la agenția teritorială unde este înregistrat sediul PFA,II, IF sau domicilul persoanei fizice care solicită indemnizația de sprijin Covid-19.

6. Dacă nu aveți semnătură electronică, listați pagina 1 și 2, le semnați olograf (pix), le fotografiați/scanați pe fiecare separat, în cate un fișier imagine și le încărcați în PDF în paginile 4 și 5.

7. Salvați documentul introducând în denumire numele Dvs. și îl trimiteți la agenția teritorială unde este înregistrat sediul PFA,II, IF sau domicilul persoanei fizice care solicită indemnizația de sprijin Covid-19.

8. Dacă nu aveți acces la o imprimantă, scrieți de mână pe o foaie Cererea și pe alta foaie Declarația, le semnați, le fotografiați și le atașați în fișierul PDF.

Plata se efectueaza in conturile bancare deschise la unitatile bancare de beneficiarii indemnizatiei, contul trebuie sa fie deschis pe numele PFA, nu se poate vira in contul personal. Cererea si documentele se transmit la agentiile teritoriale pana pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

  • Pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și familiale (IF),profesii liberale (PF)

descarcă cerere si declaratia pe proprie raspundere

Fisierul complet va contine: cererea semnata + copie CI +declaratia pe propria raspundere semnata + extras de cont al PFA,II,IF,PF, dupa caz.

  • Pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe

descarcă cerere si declaratia pe proprie raspundere

Fișierul complet va conține: cererea semnata+copie CI +declaratia pe propria raspundere semnata + extras de cont al persoanei + copie după un contract de drepturi de autori și drepturi conexe din ultimele 3 luni anterior declanșării stării de urgență

  • Pentru personalul încadrat în muncă la un angajator prin altă modalitate prevăzută de lege

descarcă cerere si declaratia pe proprie raspundere

Fișierul complet va contine: cererea semnata+copie CI +declaratia pe propria raspundere semnata + extras de cont al persoanei

  • Pentru persoanele care își desfășoară activitatea în baza contractelor de activitate sportivă vor depune structurile sportive

descarcă cerere, descarcă declarație pe propria răspundere, descarcă listă persoane

Fișierul complet va contine: cererea semnata +declaratia pe propria raspundere semnata+lista sportivilor+ copie CI a administratorului structurii sportive.

  • Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de munca în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

descarcă cerere si declaratia pe proprie raspundere

Fișierul complet va conține: cererea semnată+ copie CI + declarația pe propria răspundere semnată + extras de cont al persoanei

Text preluat de pe site-ul: http://www.mmanpis.ro/