Modificări ale calendarului utilizării caselor de marcat cu jurnal electronic - Sintezis
 

Calendarul introducerii caselor de marcat echipate cu jurnal electronic în locul aparatelor dotate cu role jurnal pe suport hârtie se modifică pentru companiile mari și mijlocii, însă se menține termenul pentru contribuabilii mici și, totodată,  termenul final de implementare pentru dotarea tuturor operatorilor economici cu aparate de marcat noi, care este 1 august 2018. Astfel, pentru utilizarea exclusivă a caselor de marcat cu jurnal electronic se introduce un termen comun, 1 iunie 2018, atât pentru firmele mari, cât și pentru cele mijlocii, decalat față de termenele prevăzute în prezent de lege, 1 ianuarie 2018 pentru firmele mari, respectiv 1 aprilie 2018 pentru firmele[wpv-post-taxonomy type=”post_tag”][wpv-post-title][wpv-post-date] mijlocii.

Data la care se va interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rolă pe suport de hârtie va coincide cu data limită la care utilizatorii au obligația să se doteze cu noile aparate de marcat, respectiv 1 august 2018, comparativ cu 1 octombrie 2017.

Dotarea operatorilor economici cu case de marcat cu jurnal electronic și conectarea la sistemul informatic al ANAF contribuie la reducerea evaziunii fiscale, precum și la creșterea nivelului de fiscalizare și îmbunătățirea execuției veniturilor bugetare.

Potrivit actului normativ acesta este calendarul noilor termene:

  • Pana la data de 30.09.2017 se modifica Normele metodologice de aplicare a OUG 28/1999;
  • Ordinul comun al ministrului finantelor si al ministrului comunicatiilor si societatii informationale privind procedura de avizare tehnica a noilor modele de AMEF se aproba pana la data de 31.10.2017;
  • Informatiile continute in Registrul National de evidenta a AMEF, precum si metodologia si procedura de inregistrare a acestora se aproba prin ordin al presedintelui ANAF pana la data de 30.09.2017;
  • Incepind cu data de 01.01.2018 Comisia autorizeaza distribuitori pentru noile AMEF;
  • Incepind cu data de 01.04.2018 Comisia autorizeaza numai distribuitori pentru noile modele de AMEF;
  • Incepind cu data de 01.06.2018 operatorilor economici care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii le revine obligatia de a utiliza doar AMEF model nou;
  • Incepind cu data de 01.08.2018 operatorilor economici care au calitatea de mici le revine obligatia de a utiliza doar AMEF model nou;
  • Incepind cu data de 01.08.2018 se interzice comercializarea vechilor AMEF

De asemenea, se majoreaza sancțiunile contravenționale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, inclusiv prin stabilirea acestora pe un interval valoric și nu în cuantum fix, așa cum prevede legislația în vigoare, luându-se în considerare principiul proporționalității dintre faptă și sancțiune, promovat și de legea prevenției, precum și de practica judiciară în domeniu.

OG-13