Principalele modificari aduse normelor de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale - Sintezis
 

Intr-un comunicat de presa emis astazi de Guvern avem principalele modificari aduse normelor de aplicare a OUG 28.
„Guvernul a modificat, în ședința de astăzi, printr-o hotărâre, normele metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerințele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie să le îndeplinească pentru a fi autorizate.
Case de marcat la tonetele de ziare, dar numerar la instituţiile de stat şi transport local.
Bon fiscal, eliberat şi cu smartphone-ul
Potrivit unei ordonanțe adoptate în luna august de Guvern, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii de la 1 iunie 2018 pentru firmele mijlocii şi mari, respectiv de la 1 august 2018, pentru firmele mici, realizându-se înlocuirea treptată a celor de generație veche cu rolă jurnal de hârtie.
Principalele elemente de noutate cuprinse în actul normativ
Ø Fiecare aparat de marcat va trebui să conțină un modul fiscal propriu, prin intermediul căruia controlează operațiunile specifice activității fiscalizate, precum și un modul de comunicație, care poate asigura conectarea la un sistem informatic de monitorizare și supraveghere al ANAF.
Ø Prin implementarea Registrului național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale, se crează premisele debirocratizării procedurilor efectuate în legătură cu aparatele de marcat (fiscalizare, sigilare, schimbarea memoriei fiscale sau a jurnalului electronic, reparații, etc.) înregistrarea acestora urmând să se realizeze electronic.
Ø Face posibilă, la opțiunea contribuabilului, achiziționarea și utilizarea unui alt dispozitiv, de tip PC, telefon inteligent, tabletă, POS, conectat la o imprimantă fiscală.
Ø A fost eliminată obligaţia contribuabilului de a solicita şi obţine de la organul fiscal certificatul de atestare fiscală, în vederea obţinerii autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale.
Ø Rezumatul bonului fiscal care se transmite la ANAF cuprinde : valoarea totală a bonului fiscal; numărul de ordine al bonului; data, ora și minutul emiterii bonului; seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal; valoarea totală a TVA pe cote ale acesteia.
Ø Termenul de valabilitate a autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale a fost majorat de la 3 ani la 5 ani. Totodată, a fost introdusă noțiunea de reautorizare, aceasta putând fi solicitată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației.
Principalele avantaje ale sistemului de monitorizare propus prin hotărârea de guvern
Ø asigură obținerea mai rapidă de către ANAF a datelor din bonurile fiscale, cu costuri mai mici atât pentru autoritatea fiscală, cât și pentru contribuabili;
Ø asigură premisele reducerii semnificative a evaziunii fiscale din domeniul comerțului cu amănuntul și serviciilor, cu efecte imediate în creșterea veniturilor bugetare ;
Ø asigură un grad înalt de securizare și implicit riscuri mai mici de nefiscalizare a tranzacțiilor ;
Ø asigură premisele unei concurențe loiale între contribuabili.
Se modifică legislaţia privind comerţul” In august a fost adoptata OUG prin care casele de marcat cu jurnal electronic devin obligatorii de anul viitor. Noutatea de azi e ca se face posibila la optiunea contribuabilului achizitionarea altui dispozitiv (PC, smartphone) prin care sa tipareasca bon fiscal, fara a fi obligat sa cumpere o casa de marcat”, s-a precizat în şedinţa de guvern de miercuri.
„Operatorii economici care nu intră sub incidenţa ordonanţei de urgenţă pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, în condiţiile legii. Operatorii economici care au obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi cei prevăzuţi la alin. sunt denumiţi în continuare utilizatori”, este menţionat în Proiectul de Hotărâre.
De asemenea, utilizatorii înregistrează şi transmit operaţiunile efectuate către Sistemul informatic național de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumit în continuare sistem informatic.
Potrivit art. 2 al proiectului, „utilizatorii au obligaţia să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul şi/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora vor elibera şi factură, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare”.
Totodată, „bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obţinut autorizaţia de distribuţie emisă de Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgență, denumită în continuare comisie”.
Mai mult, Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Distribuitorul autorizat de aparate de marcat electronice fiscale este operatorul economic pe numele căruia a fost eliberată autorizaţia de distribuţie, care poate include în reţeaua sa de comercializare şi/sau service operatorii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezentele norme metodologice, denumiţi în continuare unităţi acreditate. Distribuitorul autorizat are obligaţia de a întocmi şi actualiza lista unităţilor acreditate pentru comercializare și/sau service, pentru fiecare tip/model de aparat pentru care a obținut aviz/autorizație”.
În situaţia defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal.
Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Operatorii economici care vând ziare şi reviste în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 2 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale”.
De asemenea, Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Activităţile de vânzare a biletelor de călătorie şi a abonamentelor pentru transportul public de călători în interiorul unei localităţi, ca activităţi conexe transportului, intră în excepţia prevăzută la art. 2 lit. c) din ordonanţa de urgenţă”.

Stire preluata: http://www.romaniatv.net/proiect-de-hotarare-pentru-modificarea-normelor-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat_386175.html

Autor: Iulian Tudor