DEADLINE: 30 noiembrie pentru casele de marcat conectate la ANAF - Sintezis
 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a reamintit zilele trecute contribuabililor mici și mijlocii că mai au timp doar până la data 30 noiembrie să își înregistreze casele de marcat, online, la ANAF.

ANAF informează că:                                                                              

  • nu există nicio intenție de prorogare a termenelor prevăzute de lege cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național și încurajează operatorii economici utilizatori de aparate de marcat să dispună măsurile ce se impun pentru finalizarea cu succes a demersurilor de conectare, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF;
  • Operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii constituie prioritatea ANAF în cadrul proiectului de conectare, aceștia având, potrivit Agenției, riscul cel mai mare de nefiscalizare a tranzacțiilor;
  • Operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii au obligația să asigure conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic național, în vederea transmiterii de date fiscale, până la 30.11.2021, conform art. 3 alin. (1)  lit. b) din Ordinul președintelui ANAF nr. 435/2021 privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF;
  • ATENȚIE! Nerespectarea de către operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 a termenelor prevăzute de lege² de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din același act normativ, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 de lei³, precum și cu confiscarea sumelor nejustificate și suspendarea activității operatorului economic;
  • Potrivit ANAF, conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic național va determina renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili, având ca efect o simplificare a obligațiilor declarative, în condițiile realizării cu succes a procesului și transmiterii datelor complete.

¹ privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

²  art. II alin. (3) începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
      (5) Începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

³  conform art. 11 alin. (1) lit. j) cele prevăzute la art. 10 lit. z) și ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;

⁴     Conform art. 11 alin. (1) lit. f) *) cea prevăzută la art. 10, lit. cc), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și cu: (i) confiscarea sumelor nejustificate; (ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator.