Depunere declaratia F4105 - Sintezis
 

Prin transmiterea Formularului F4105 , utilizatorii informează organul fiscal competent cu privire la apariția uneia dintre următoarele situații in legatura cu casa de marcat:

  • schimbarea locului de utilizare a aparatului între puncte de lucru ale aceluiași operator economic;
  • furtul/dispariția/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal;
  • înstrăinarea aparatului;
  • închiderea punctului de lucru;
  • lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societății sau altele, după caz;
  • încetarea activității;
  • altele similare.

Notificarea se transmite organului fiscal competent în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în format PDF cu xml atașat, la care sunt atașate, după caz, documente probatoare. Transmiterea notificării se realizează prin încărcarea pdf-ului cu fisier XML ataşat pe platforma www.e-guvernare.ro, ulterior autentificării cu certificat digital calificat.

Recipisa poate fi consultată prin verificarea numărului de înregistrare alocat pe https://www.anaf.ro/StareD112/.