Obtinerea Numarului Unic de Identificare a AMEF se poate realiza prin SPV - Sintezis
 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a emis un comunicat prin care anunta utilizatorii de case de marcat cu privire la depunerea documentelor aferente procesului de solicitare și atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale, prin serviciul Spatiul Privat Virtual.

ANAF comunica inca o data pe acesta cale ca pentru nedotarea cu aparatele de marcat definite la art. 3 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, ANAF va aplica sancțiuni contribuabililor mari și mijlocii, începând cu data de 1 septembrie, și contribuabililor mici, începand cu 1 noiembrie a.c.

Cererea de atribuire a numărului unic de identificare a aparatului fiscal din aplicaţia informatică a ANAF se poate depune de catre utilizatorii caselor de marcat si online prin intermediul serviciului SPV si poarta denumirea de Formularul C801

Cererea va fi insoțită de următoarele documente în copie certificată cu originalul:

  • factura şi documentul de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal;
  • autorizatie de distributie a casei de marcat;
  • procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;
  • certificatul de garanție al aparatului de marcat electronic fiscal.
  • actul de identitate a reprezentantului legal înscris în cerere, precum și a actul de identitate cu care se legitimează împuternicitul, dacă este cazul;

Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către utilizator prin înscrierea menţiunii ”conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

În cazul cererilor depuse prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare se efectuează automat și acesta este comunicat solicitantului prin intermediul SPV (conform ghidului publicat de ANAF).

Termenul de obtinere a Numarului UNIC de inregistrare ( denumit prescurtat NUI ) este de 20 minute.

Informatii necesare utilizarii Spatiului Privat Virtual:

Tutorial_SPV_19092016-1

Instructiuni_utilizareSPV_PJ