Nedotarea cu noile case de marcat nu va mai intra la legea prevenirii - Sintezis
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat in 15 ianuarie pe site-ul institutiei un proiect de hotarare care va scoate de sub incidența legii prevenirii nedotarea cu noile case de marcat.

Proiect Hotărâre pentru modificarea pct.42 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere – publicat în data de 15 ianuarie 2020.
Nota de fundamentare 

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. Reprezentantii Ministerului Finantelor Publice au specificat ca actul normativ va intra in vigoare cel mai probabil in luna martie a acestui an. Dacă va fi aprobat de guvern, va intra în vigoare la 30 de zile dupa ce va fi publicat in Monitorul Oficial.

Ministerul Finanțelor anunta aceasta schimbarea pe care o justifică prin faptul că operatorii economici care încalcă obligația de dotare cu noile dispozitive nu au motive obiective pentru neconformare.

Dupa intrarea in vigoare a proiectului, daca organul de control constata absenta noului aparat de marcat electronic fiscal (exceptand defectarea acestuia care trebuie anuntata firmei de service), utilizatorul va primi o amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum confiscarea sumelor nejustificate; suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator.

Procesul de implementare a aparatelor de marcat dotate cu jurnal electronic este în curs de definitivare, iar Ministerul Finanțelor Publice MFP monitorizează toate operațiunile desfășurate de către toți actorii implicați.

La data de 14.11.2019, situația principalelor procese este următoarea:

  • ICI Bucureşti a emis 125 avize tehnice favorabile,
  • în baza avizelor eliberate de ICI București, Ministerul Finanțelor Publice a emis 119 autorizaţii de distribuţie pentru toate tipurile de aparate de marcat,
  • ANAF a emis numere unice de înregistrare pentru 512.469 aparate de marcat,
  • la nivel național au fost instalate 481.111 aparate de marcat dotate cu jurnal electronic.

Sintezis Birotica va sta la dispozitie ca unitate de service acreditata si avizata de Ministerul Finantelor pentru, aproape, toate modelele de case de marcat conforme cu legea din 2018.

sales@sintezis.ro | ☎️ +40 359 401 435 | www.sintezis.ro