OUG prin care firmele vor fi obligate să se înscrie în Spațiul Privat Virtual - Sintezis
 

Înscrierea firmelor în Spațiul Privat Virtual va trece curând de la o simplă posibilitate de a transmite declarațiile în mod electronic la obligativitate. Ministerul Finanțelor a dat în dezbatere publică o OUG de modificare a Codului de procedură fiscală în acest sens.

Astfel, se așteaptă ca Spațiul Privat Virtual ANAF să fie populat cu aproximativ 1,6 milioane de firme, persoane fizice autorizate (PFA-uri), întreprinderi individuale și familiale, respectiv toate celelalte asocieri ce desfășoară activitate economică.

„Contribuabilii pentru care se adoptă obligativitatea înrolării în SPV sunt persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent într-una din formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008”, afirmă Ministerul.

Cifrele nu sunt deloc mari deocamdată, deoarece la data de 9 aprilie 2021 doar 34.720 de persoane fizice care au cod de identificare fiscală erau înscrise în SPV (totalul fiind de 662.128) și 509.679 persoane juridice (din 1.554.688).

De ce va deveni obligatorie înrolarea în Spațiul Privat Virtual ANAF

Scopul înregistrării în platforma ANAF este de a evita cât mai mulți posibil contactul între persoane, dar și să sprijine procesul de conectare al caselor de marcat la server.

În această direcție, companiile și toate celelalte entități trebuie să își achiziționeze un certificat calificat, adică să obțină o semnătură electronică.

Echipa Sintezis a început să se ocupe de conectarea caselor de marcat ale clienților la serverul ANAF. Te sfătuim să îți faci și tu cât mai repede o programare la numărul de telefon 0359 991. Nici nu vei realiza când va veni termenul limită pentru această activitate și amenzile în cazul depășirii lui sunt substanțiale.

Ce va prevedea Codul de procedură fiscală

Propunerea Ministerului Finanțelor cuprinde practic faptul ca plătitorii să transmită online, la distanță, toate declarațiile fiscale către organul fiscal acreditat, prin intermediul înregistrării în platforma Spațiul Privat Virtual dezvoltat de ANAF.

În situația în care contribuabilii nu se vor conforma acestei decizii și vor continua să depună înscrisurile, cererile și orice alt document în format lectric, ele efectiv nu vor fi acceptate. Pur și simplu li se va aminti foarte clar despre obligativitatea de transmitere a declarațiilor prin comunicare la distanță. Pentru operațiunea respectivă, entitățile au nevoie de un certificat digital (semnătură electronică).

Obligații accesorii anulate

Există, totuși, și o veste bună pentru firme: același proiect de OUG are în vedere și introducerea anumitor facilități fiscale. Prin Ordonanța de urgență nr. 69/2020 se urmărește anularea unor datorii ale contribuabililor.

Aceștia vor beneficia, doar în eventualitatea în care și-au plătit integral obligația bugetară care le-a fost impusă și completează o cerere justificatoare inclusiv până la data de 31 ianuarie 2022, de următoarele:

  • eliminarea tuturor penalităților, a dobânzilor și a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare acordate de către ANAF pentru inspecții sau verificări personale efectuate înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 69/2020;
  • eliminarea tuturor penalităților, a dobânzilor și a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare acordate de către ANAF pentru inspecții sau verificări personale efectuate după intrarea în vigoare a OUG nr. 69/2020.

Ce este semnătura electronică și cum se obține ea

Legea 455/2001 definește semnătura electronică drept „date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare”. Ea garantează identificarea proprietarului său, este legată de acesta și, de altfel, creată prin metode controlate în totalitate numai de el.

Sunt două tipuri de semnături electronice: simplă și extinsă. Diferența dintre ele constă în ideea că doar semnătura electronică extinsă are valoare legală.

În esență, putem afirma că semnătura electronică reprezintă varianta digitală a semnăturii sau ștampilei clasice, realizate în mod obișnuit pe hârtie. De aceea, are aceeași valoare legală, iar semnatarul are obligația de a avea un posesia sa un dispozitiv special de creare a semnăturii electronice.

Modalitatea de obținere a semnăturii electronice pentru un PFA sau orice altă entitate este relativ ușoară, fiind nevoie de un certificat digital eliberat de un furnizor acreditat în domeniu și depunerea unui dosar la ANAF. Ține cont însă că valabilitatea și prețul acestei semnături diferă în funcție de perioada aleasă și de furnizor.

Acte necesare pentru semnătura electronică

  • formularul 150 de la ANAF, care se poate completa în urma confirmării certificatului digital;
  • original și copie a documentului de identitate al titularului certificatului calificat;
  • original și copie a documentului ce atestă că solicitantul este reprezentantul legal al contribuabilului sau împuternicirea făcută la notar de reprezentantul legal.

Sancțiuni cu privire la nerespectarea înrolării în SPV

Haide să vedem ce spune mai exact norma de fundamentare referitor la acest aspect: „Această normă de neluare în considerare a cererilor, înscrisurilor ori oricăror alte documente depuse în format letric reprezintă o sancțiune administrativă putând avea ca efect o serie de sancțiuni concrete, funcție de tipul actului depus, respectiv, prescrierea unui drept, dacă o cerere de restituire este depusă, în format letric, la limita termenului de prescripție, decăderea din dreptul de a beneficia de o facilitate fiscală, dacă cererea este depusă în format letric în ultima zi de depunere, sau sancțiuni contravenționale în cazul în care legea impune depunerea unui document/înscris într-un anumit termen și acesta se depune în format letric”.