Ghid util: tot ce trebuie să știi despre programul IMM Invest - Sintezis
 

IMM Invest este un program dezvoltat de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în vederea susținerii afacerilor în perioada pandemiei. Acesta ajută practic la obținerea creditelor pentru IMM-uri, garantate de stat, în vederea asigurării capitalului pentru investiții și a celui pentru desfășurarea activității în situația actuală.

Ce înseamnă credit garantat de stat? În cazul IMM Invest, se referă la faptul că statul garantează până la 90% din valoarea creditelor. De asemenea, sunt subvenționate comisioanele de administrare și de risc, iar antreprenorii sunt scutiți de plata comisionului de garantare, a dobânzii și a diverselor costuri de acordare, precum și de comisionul de rambursare anticipată.

Timp de 8 luni de la momentul acordării creditelor (pot fi mai multe, câtă vreme se includ cumulate în suma maximă), ajutorul de stat se ocupă de achitarea dobânzii datorate.

Programul IMM Invest România a permis oferirea garanțiilor în valoare de 20 miliarde lei în anul 2020. Plafonul anului 2021 acoperă suma de 15 miliarde lei, din care 1 miliard lei fiind dedicat programului AGRO IMM Invest (domeniile acestuia sunt agricultura, acvicultura, pescuitul și sectorul alimentar).

Spre deosebire de IMM Invest, unde împrumutul trebuie restituit în totalitate, AGRO IMM Invest cuprinde și o mică parte de fonduri nerambursabile (maxim 10% din întreaga valoare). Fondurile respective nu pot depăși 800.000 euro în cazul sectorului alimentar, 120.000 euro a sectorului acvaculturii și pescuitului, iar 100.000 euro când ne gândim la produsele agricole clasice.

După cum a afirmat Prim-ministrul Florin Cîțu, fostul Ministru al Finanțelor Publice, „IMM Invest este cel mai mare program de sprijinire al IMM-urilor din ultimii 30 de ani”.

Cum este împărțit programul IMM Invest?

Creditele oferite prin programul IMM Invest pot ajunge până la 10.000.000 lei pentru investiții și 5.000.000 lei pentru capitalul de lucru.

Atât creditele pentru capitalul de lucru, cât și cele pentru investiții se împart în două categorii: cele pentru întreprinderile mijlocii și cele pentru întreprinderile mici.

Credite pentru capital de lucru ale întreprinderilor mijlocii

 • finanțările pot atinge plafonul de 5.000.000 lei;
 • statul nu garantează mai mult de 80% din valoarea creditelor;
 • durata maxim admisă a finanțării este de 36 de luni, cu opțiunea de prelungire pentru aceeași perioadă;
 • rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este asigurată în întregime de la bugetul de stat;
 • toate costurile de acordare, administrare și monitorizare a garanțiilor date în numele și contul statului vor fi suportate din bugetul acestuia.

Credite pentru capital de lucru ale întreprinderilor mici și micro

 • finanțările pot atinge plafonul de 5.000.000 lei, însă depinde procentul de garantare:
  • maxim 90% dacă valoarea creditului nu depășește 1.000.000 lei la întreprinderile mici și 500.000 lei la microîntreprinderi;
  • maxim 80% dacă valoarea creditului nu depășește 5.000.000 lei, indiferent de mărimea întreprinderilor – mici sau micro;
 • durata maxim admisă a finanțării este de 36 de luni, cu opțiunea de prelungire pentru aceeași perioadă;
 • rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este asigurată în întregime de la bugetul de stat;
 • toate costurile de acordare, administrare și monitorizare a garanțiilor date în numele și contul statului vor fi suportate din bugetul acestuia.

Credite pentru investiții ale întreprinderilor mijlocii

 • finanțările pot atinge plafonul de 10.000.000 lei;
 • maxim 80% din valoarea creditelor este garantată de stat, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele aferente;
 • durata maxim admisă a finanțării este de 72 de luni, cu opțiunea unei perioade de grație de până la 18 luni;
 • rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2 %/ an este asigurată în întregime de la bugetul de stat;
 • toate costurile de acordare, administrare și monitorizare a garanțiilor date în numele și contul statului vor fi suportate din bugetul acestuia.

Credite pentru investiții ale întreprinderilor mici și micro

 • finanțările pot atinge plafonul de 10.000.000 lei;
 • maxim 80% din valoarea creditelor este garantată de stat, ​exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele aferente;
 • durata maxim admisă a finanțării este de 72 de luni, cu opțiunea unei perioade de grație de până la 18 luni;
 • rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2 %/ an este asigurată în întregime de la bugetul de stat;
 • toate costurile de acordare, administrare și monitorizare a garanțiilor date în numele și contul statului vor fi suportate din bugetul acestuia.

Care sunt firmele ce se încadrează în categoria IMM-urilor?

Legea spune că o întreprindere este „orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților (i.e. SRL, S.A. etc.), societăți cooperative, PFA-urile, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, care desfășoară activități economice.” (www.wall-street.ro) Aici se regăsesc chiar și cooperativele și societățile agricole, precum și asociațiile și fundațiile ce desfășoară activități economice.

Prin urmare, pentru a fi considerată IMM, o afacere trebuie să aibă mai puțin de 250 de salariați mediu anual și să nu depășească o cifră de afaceri de 50 milioane euro (transformați în lei) sau active totale de 43 milioane euro (transformați în lei).

Microîntreprinderile au sub 10 angajați și active totale, respectiv cifră de afaceri anuală netă de maxim 2 milioane euro (transformați în lei); întreprinderile mici au între 10 și 49 de angajați și active totale, respectiv cifră de afaceri anuală netă de maxim 10 milioane euro (transformați în lei); întreprinderile mijlocii au între 50 și cel mult 249 de angajați și active totale de până la 43 milioane euro (transformați în lei), respectiv cifră de afaceri anuală netă de maxim 50 milioane euro (transformați în lei).

Condițiile de eligibilitate pentru obținerea creditelor IMM Invest garantate de stat

„Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă la data acordării creditului îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare și art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19”, afirmă FNGCIMM.

Pe lângă regulile instituției finanțatoare, IMM-urile sunt nevoite să respecte și criteriile de mai jos:

1. Să nu aibă vreun litigiu sau o altă dificultate cu Ministerul Finanțelor Publice sau instituția de credit (în calitate de pârât).

2. Să nu aibă credite restante sau, dacă are, să facă parte din categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit.

3. Să nu aibă incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți și să poată emite cecuri la data aprobării creditului.

4. Să prezinte garanții colaterale care alături de ipoteca legală imobiliară și/sau nobiliară asupra activelor finanțate din credit și garanția de stat să acopere suma solicitată (la creditul de investiții). La creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse ipoteca legală mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția statului.

5. Să nu fi început procedura de insolvență.

6. Să nu desfășoare vreuna din activitățile: comercializare sau producție de armament, explozibili, muniții, plante sau substanțe stupefiante și psihotrope, pariuri, activități de investigare și protecție, jocuri de noroc, tutun sau alcool.

Ce trebuie să faci pentru a te înscrie în program?

Doritorii de credit IMM Invest trebuie să intre pe site-ul www.imminvest.ro și să completeze formularul online cu datele de identificare.

Va obține în acest fel o confirmare și un număr de înregistrare, iar apoi, în urma verificării veridicității datelor și a îndeplinirii criteriilor menționate anterior, va primi acordul cu eligibilitatea în cadrul programului.

Se poate selecta o singură bancă pentru împrumut în cerere. Cu toate acestea, în situația unui refuz din partea ei, procesul poate fi reluat și aleasă o altă unitate bancară. Este important de reținut că nu contează dacă creditele sunt luate toate de la aceeași bancă sau de la bănci distincte, deoarece fiecare credit are propriul său formular înscris în program.

Data limită de înscriere la programul IMM Invest este de 30.06.2021, dar finanțarea se sfârșește odată cu epuizarea celor 15 miliarde lei.

Lista băncilor partenere FNGCIMM pentru IMM Invest

Conform site-ului FNGCIMM, în programul IMM Invest România sunt implicate următoarele 21 de bănci:

 • BANCA TRANSILVANIA;
 • BCR SA;
 • CEC BANK SA;
 • RAIFFEISEN BANK;
 • BRD GSG;
 • UNICREDIT BANK;
 • ALPHA BANK;
 • INTESA SANPAOLO BANK;
 • EXIM BANK;
 • OTP BANK;
 • BANCA ROMANEASCA;
 • ING BANK;
 • FIRST BANK;
 • CREDIT AGRICOLE;
 • PATRIA BANK;
 • LIBRA BANK;
 • PORSCHE BANK;
 • PRO CREDIT BANK;
 • VISTA BANK;
 • IDEA BANK;
 • GARANTI BANK.

Pentru detalii suplimentare despre program și Ghidul complet IMM Invest, te invităm să accesezi site-ul oficial https://www.imminvest.ro/. Acolo vei găsi tot ce trebuie să știi despre cum să ajungi în posesia banilor.