Pana anul viitor, toti agentii economici vor trebui sa utilizeze noi aparate de marcat electronice - Sintezis
 

După cum se ştie, noua legislaţie impune agenţilor economici utilizarea cu aparate demarcat electronice fiscale, înlocui rea vechilor aparate cu role de hârtie fiind obligatorie, conform unui calendar impus de Guvern, până la 1 noiembrie 2016 pentru toate firmele, indiferent cât de mici ar fi. Compania orădeană SINTEZIS, unic importator de aparate de marcat fiscale în judeţul Bihor, are deja pregătite mai multe modele de aparate, la preţuri promoţionale, garantând totodată clienţilor o asistenţă tehnică ireproşabilă.

Lege nouă
La începutul acestui an a intrat în vigoare un nou act legislativ, OUG 91/2014, prin care se aduc modificări şi completări ale OUG 28/1999, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale.
Operatorii economici din judeţul nostru trebuie să ştie că, potrivit noului act legislativ, atunci când încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/de bit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea bunuri lor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să în registreze într-un registru special toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe pentru respectivele operaţiuni, precum şi facturi, la cererea clientului. Această obligaţie nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

Sancţiuni
Conform OUG nr. 91/2014, care a intrat în vigoare din 30 decembrie 2014, operatorii sunt obligaţi să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilită ţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor.

Lipsa contractului cu furnizorii consumabilelor atrage amenzi de la 40.000 lei până la 60.000 lei.

Înlocuire etapizată
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale cuprinde urmatoarele reglementări principale:
Procesul de înlocuire treptată a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu cele echipate cu jurnal electronic, etapizat astfel:

  • autorizarea de către Comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, începând septembrie-octombrie 2015;
  • obligaţia de a utiliza numai ca se de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, începând cu data de 1 aprilie 2016;
  • obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, începând cu data de 1 iulie 2016;
  • obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, începând cu data de 1 noiembrie 2016.

Această înlocuire etapizată va permite atât importatorilor şi distribuitorilor să obţină avizul tehnic favorabil şi autorizaţia de distribuţie pentru noile modele, cât şi utilizatorilor să-şi achiziţioneze în timp no ile aparate, fără pierderi financiare şi fără perturbarea activităţii comerciale.

Preţuri promoţionale
Compania SINTEZIS întâmpină noua lege a aparatelor de marcat fiscale având pregătite 4 modele de case de marcat şi 3 modele de imprimante fiscale care vor fi prezentate comisiei de avizare, ce se va constitui începând cu luna septembrie/octombrie 2015.

Fiind unic importator de aparate de marcat fiscale în judeţul Bihor, SINTEZIS va promova echipamentele la un preţ promoţional, garantând totodată o echipă tehnică profesională şi eficientă, aflată mereu la dispoziţia clienţilor şi care acoperă toate segmentele: magazine, depozite, restaurante, hoteluri.