Un contract de mentenanta asigura buna functionare a echipamentelor - Sintezis
 

Norma metodologica  din 18/04/20013 republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 25/04/2005.

Art. 107.- (5) In cazul in care organele de specialitate constata neutilizarea aparatului de marcat electronic fiscal ca urmare a defectarii si nerepunerii in functiune a acestuia datorita inexistentei unui contract valabil de service.. vor aplica agentului economic in cauza amenda contraventionala si vor suspenda activitatea unitatii pana la achizitionarea si instalarea unui alt aparat.

Riscati o amenda intre 8.000 si 10.000 lei + inchidere unitate.

Art. 106.-(2) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau al unitatilor de service acreditate, sa asigure: efectuarea cel putin a unei verificari anuale a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Riscati o amenda intre 8.000 si 10.000 lei

Art. 102. – (6) In cazul pierderii sau deteriorarii cartii de interventii, utilizatorii vor informa de indata organul fiscal …. Informarea se va face in scris … se va prezenta pentru stampilare o noua carte de interventii reconstituita…. In situatia deteriorarii cartii de interventii, utilizatorii vor prezenta organului fiscal, pentru eventuale confruntari, si cartea de interventii deteriorata.

Riscati o amenda intre 8.000 si 10.000 lei + inchidere unitate.

Art. 66. – (1) In momentul constatarii defectarii sau umplerii memoriei fiscale utilizatorul este obligat sa anunte distribuitorul autorizat, unitatea de service acreditata, precum si organul fiscal teritorial la care s-a depus declaratia de instalare a aparatului prevazuta la art. 104 alin. (1).

Riscati o amenda intre 4.000 si 6.000 lei

Art. 6. – (1) In situatia defectarii aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemneaza in cartea de interventii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentata in anexa nr. 1, data si ora la care au anuntat defectarea acestuia si pastreaza confirmarea scrisa, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anuntarea defectarii aparatului de marcat electronic fiscal.

Riscati o amenda intre 2.000 si 4.000 lei + inchidere unitate.